الگوریتم‌های گوگل (Google Algorithm) چیست؟

الگوریتم‌های گوگل (Google Algorithm) چیست؟

همه ما در اکثر کارهای زندگی‌مان از الگوها و دستورالعمل‌هایی پیروی می‌کنیم که به این فرمول‌ها الگوریتم زندگی گفته می‌شود. در اینجا نیز الگوریتم‌های گوگل برای پیروی از دستورات سئو مورداستفاده قرار می‌گیرند. الگوریتم‌ها مانند عملیات ریاضی، تمامی اطلاعات را ذخیره و طبقه‌بندی کرده و سپس با کمک موتورهای جست‌وجو ... ادامه مطلب