تعرفه های ما

_

تولید محتوا

به ازای تعداد کلمات محتوا

                     از 

                    45 تومان

                     تا

                   1300 تومان

طراحی سایت

وابسته امکانات و ویژگی های وبسایت

                     از 

               50/000/000 ریال

                     تا

               450/000/000 ریال

طراحی لوگو

وابسته به امکانات و ویژگی های لوگو

                     از 

               15/000/000 ریال

                     تا

               100/000/000 ریال

طراحی اپلیکیشن

وابسته به امکانات و ویژگی های اپلیکیشن

                     از 

               100/000/000 ریال

                     تا

               1000/000/000 ریال

سئو

 

ماهیانه

                     از 

               50/000/000 ریال

                     تا

               1000/000/000 ریال

طراحی گرافیک

وابسته به نوع و طرح

                     از 

               3/000/000 ریال

                     تا

               50/000/000 ریال

مدیریت شبکه های اجتماعی

وابسته به تعداد پست و استوری (ماهیانه)

                     از 

               15/000/000 ریال

                     تا

               100/000/000 ریال

سرعت سایت

وابسته به امکانات و ویژگی های سایت

                     از 

               10/000/000 ریال

                     تا

               50/000/000 ریال

امنیت سایت

وابسته به امکانات و ویژگی های سایت

                     از 

               10/000/000 ریال

                     تا

               50/000/000 ریال