تاثیر نسبت متن به کد در سئو

نسبت متن به کد HTML یکی از ابزارهای مهم در حوزه سئو است. نمی‌توانیم این ابزار را مورد بسیار مهمی در سئو و رتبه‌بندی سایت بدانیم؛ اما هر مورد کوچکی می‌تواند تأثیر زیادی داشته باشد. از سوی دیگر، می‌تواند بر تجربه کاربری نیز اثرگذار باشد. نسبت متن به کد یعنی ... ادامه مطلب