تاثیر نسبت متن به کد در سئو

نسبت متن به کد (Text to HTML) نسبت متن به کد HTML یکی از ابزارهای مهم در حوزه سئو است. نمی توانیم این ابزار را مورد بسیار مهمی در سئو و رتبه بندی سایت بدانیم؛ اما هر مورد کوچکی می تواند تاثیر زیادی داشته باشد. از سوی دیگر، می تواند ... ادامه مطلب