لینک سازی خارجی چیست؟

لینک‌سازی خارجی زمانی‌که سایتی را طراحی می‌کنید، باید کار سئو را به‌صورت کامل و دقیق بلد باشید. همچنین، باید بتوانید به‌درستی درون سایت لینک‌سازی کنید. لینک‌سازی دو نوع است: لینک‌سازی داخلی که درون خود سایت و با مطالب خود سایت انجام می‌شود. لینک‌سازی خارجی که سایت‌های دیگر به سایت شما ... ادامه مطلب