انکر تکست چیست؟

به کلمات و کاراکترهای یک متن که به وب‌سایت یا متن دیگری لینک می‌شوند، انکر تکست (Anchor Text) می‌گویند. به‌طور کلی، می‌توان گفت به کلماتی که در متن با رنگ دیگری مشخص شده‌اند و با کلیک بر روی آن‌ها وارد صفحه دیگری از سایت می‌شوید، انکر تکست می‌گویند. در واقع، موتورهای جست‌وجوی گوگل ... ادامه مطلب