جستجوی معنایی چیست؟

تاریخچه جستجوی معنایی نظریه جستجوی معنایی به سال 2003 باز می گردد. این نظریه در مقاله ای که توسط R.Guha و همکاران آن از شرکت های بزرگی مانند IMB W3C و دانشگاه استنفورد نوشته شده بود، مطرح شد. برای عملی شدن این تئوری به زمان زیادی نیاز بود. در سال ... ادامه مطلب