ثبت یک دامین مناسب و انواع پسوند دامین برای سایت

در این مقاله می‌خواهیم شما را با دامنه، پسوند دامنه و کلیه نکات مربوط به آن آشنا کنیم. تاریخچه دامنه نام دامنه، مبحث جدیدی نیست و به‌اندازه ظهور اینترنت قدمت دارد. در همان روزهای آغاز کار شبکه اینترنت دانشمندان در پی این بودند که باید زحمات را از دوش کاربران ... ادامه مطلب