ثبت یک دامین مناسب و انواع پسوند دامین برای سایت

تاریخچه دامنه نام دامنه، راه حل سال های اخیر نمی باشد و به اندازه ظهور اینترنت قدمت دارد. در همان روزهای آغاز کار شبکه اینترنت دانشمندان در پی این بودند که باید زحمات را از دوش کاربران بردارند که نام دامنه این کار را انجام داد. اولین دامنه در 15 ... ادامه مطلب