محتوای صفحه مقاله باید چند کلمه باشد؟

محتوای صفحه مقاله و محصول باید چند کلمه باشد؟

افرادی که به تازگی وارد حوزه تولید محتوا و سئو شده اند همواره این سوال برایشان پیش می آید که حداقل و حداکثر تعداد کلماتی که باید برای محتوا در نظر بگیرند چقدر است؟ تعداد کلمات مناسب برای محتوای مقاله چقدر است؟ تعداد کلمات مناسب برای محتوای محصول چقدر است؟ ... ادامه مطلب