جستجوی معنایی چیست؟

نظریه جست‌وجوی معنایی (Semantic Search) به سال 2003 باز می‌گردد. این نظریه در مقاله‌ای که توسط R.Guha و همکاران او از شرکت‌های بزرگی مانند IMB W3C و دانشگاه استنفورد نوشته شده بود، مطرح شد. عملی شدن این تئوری به زمان زیادی احتیاج داشت. در سال 2013، یعنی حدود ده سال ... ادامه مطلب