چگالی کلمات کلیدی

یکی از راه‌های رسیدن به صفحه اول گوگل، توجه به کلمات کلیدی و چگالی آن در محتوای صفحه سایت می‌باشد. به نسبت کلمات کلیدی به دیگر کلمات محتوا، چگالی کلمات کلیدی (Keyword Density) می‌گویند. موتورهای جست‌وجو جهت بهینه‌سازی در نتایج جست‌وجو، از کلمات کلیدی با چگالی مناسب استفاده می‌کنند. در ... ادامه مطلب