چگالی کلمات کلیدی

چگالی کلمات کلیدی یکی از راه های رسیدن به صفحه اول گوگل، توجه به کلمات کلیدی و چگالی آن در محتوای صفحه سایت می باشد. به نسبت کلمات کلیدی به دیگر کلمات محتوا، چگالی کلمات کلیدی یا keyword density می گویند. موتورهای جست و جو جهت بهینه سازی در نتایج ... ادامه مطلب