دیجیتال مارکتینگ چیست؟

دیجیتال مارکتینگ چیست؟

به تمامی فعالیت های بازاریابی که توسط فضای اینترنت صورت می گیرد دیجیتال مارکتینگ می گویند. از آنجایی که امروزه همه افراد بیشتر زمان خود را در فضای اینترنت می گذارنند، این فضا به محیطی برای فروش محصولات و خدمات تبدیل شده و هزاران شغل متفاوت به وجود آمده اند. ... ادامه مطلب